Høsten 2006

I høst har det blitt jobbet med forskipet og lugarene. Igjen har det vært mye rørleggerarbeid i alle varianter. kopling av sprinkleranlegg, sanitær og hydraulikk.

Hydraulikkanlegget strekker seg igjennom hele fartøyet med pumpe og tank i maskinrom, to nokker midtskips og ankervinsj forut. Det blir også lagt opp rør for mulig tilkopling av ytterligere nokk akter. Forskipet er snart ferdig isolert forut og kledningen er påbegynt.
 
Webdesign: Bewebbed

Copyright © Tom Ueland Bratås / Nortun.net

Norwegian English German